Az INTERPRESS Külkereskedelmi Kft. hisz benne, hogy az értékteremtés legfontosabb forrása a folyamatosan frissített szakmai tudás. Munkánkkal és szemléletünkkel nem csupán igazodni kívánunk a vevői igényekhez, hanem megpróbáljuk formálni is azt. Valljuk, hogy a magas színvonalú szolgáltatásnak csak elégséges feltétele az objektív mérőszámoknak történő tökéletes megfelelés. Valamennyi kollégánk azon dolgozik, hogy partnereink ne milliméterek, grammok vagy százalékok alapján ítéljék meg kapcsolatunkat, hanem a kellemes, elégedett érzés után, amit egy megrendelésük teljesülését követően éreznek.

Az INTERPRESS Külkereskedelmi Kft. hisz benne, hogy az értékteremtés legfontosabb forrása a folyamatosan frissített szakmai tudás. Munkánkkal és szemléletünkkel nem csupán igazodni kívánunk a vevői igényekhez, hanem megpróbáljuk formálni is azt. Valljuk, hogy a magas színvonalú szolgáltatásnak csak elégséges feltétele az objektív mérőszámoknak történő tökéletes megfelelés. Valamennyi kollégánk azon dolgozik, hogy partnereink ne milliméterek, grammok vagy százalékok alapján ítéljék meg kapcsolatunkat, hanem a kellemes, elégedett érzés után, amit egy megrendelésük teljesülését követően éreznek.

Mindennapjainkat, úgy a munkában, mint a magánéletben két fő rendezőelv köré építjük: TUDÁS és MEGBÍZHATÓSÁG. Cégünk múltjával és jelenével is bizonyítja, hogy e két érték szem előtt tartásával, állandó külső és belső képviseletével, nincs megoldhatatlan feladat. A kiválóság és a középszer között nem földrajzi, méretbeli vagy tőkemutatók tesznek különbséget, hanem kizárólag a megfelelő szemléletmód.

Hisszük, hogy a nyomtatott média nem csak történelmünk megváltoztatója, hanem jövőnk formálója is. Bármily divatos is a Gutenberg-galaxis végét vizionálni, mi hisszük, hogy a nyomdaipari szolgáltatásoknak a digitális jövőben is kiemelt szerep jut. Változó szerep, de nem kevésbé fontos.

Cégünk kinyilvánítja elkötelezettségét a társaságra vonatkozó jogszabályok követelményeinek, valamint minden egyéb vállalt kötelezettségének teljesítése iránt. Álljunk egy üzleti kapcsolat bármely oldalán, nincs az a szempont, mely vállalásaink betartásától eltéríthet bennünket.

 Munkánkkal kívánjuk bizonyítani, hogy lehet világszínvonalon, környezettudatosan, szociális szempontokra érzékenyen és jókedvűen is kiemelkedő gazdasági eredményeket elérni a nyomdaipar területén. Biztosan lehet máshogy is, de szerintünk csak így érdemes!