Cégünk továbbra is kiemelten fontosnak tartja a beszállítói számlák napra pontosan történő kifizetését. Kifizetni természetesen csak azokat a számlákat tudjuk, melyek eljutnak hozzánk. A postázási problémák kiküszöbölésére, valamint a belső adminisztrációs folyamataink felgyorsítása érdekében kérjük partnereinket, hogy számláik elküldésénél vegyék figyelembe a következő kéréseinket.

Tisztelt Partnerünk!

 Cégünk 2010. folyamán új vállalatirányítási szoftvert vezet be munkafolyamatainak racionalizálása, gyorsítása érdekében. A bevezetés során néhány, elsősorban az adminisztrációt érintő, kéréssel fordulunk majd Önökhöz, bízva segítségükben és folyamataink gördülékeny összehangolásában.

 Az Interpress Kft. jelen gazdasági környezetben is kiemelt céljának tekinti számláinak pontos teljesítését, ezért a munkafolyamatok közül elsőként a beszállítói számlák érkeztetésének, igazolásának rendjét szeretnénk rögzíteni új rendszerünkben, hogy ezzel kapcsolatban az átállás időtartama alatt se fordulhasson elő semmilyen probléma. Gondolom nem teljesen légből kapott az a feltételezésünk, hogy ez a törekvésünk egybe esik az Önök érdekeivel, céljaival is. Ezért kérném segítségüket a következőkben:

–  Kérem, hogy a cégünk megrendeléseiről kiállított számláik elektronikus másolatát a teljesítést követő maximum 7 munkanapon belül juttassák el a szamla@interpress.eu e-mail címre. A 7 munkanapon túl érkező elektronikus másolatok vagy a kizárólag papír alapon beérkező számlák esetében a fizetési határidő kezdetének a továbbiakban nem a teljesítés napját, hanem a számlák beérkezését tekintjük, így a számlán szereplő fizetési határidőre történő átutalást garantálni nem tudjuk.

– Kérem, hogy valamennyi számlájukon tüntessék fel a megrendeléseinken szereplő projekt azonosító ún. kötésszámunkat. (Amennyiben a megrendelésünkön nincs feltüntetve kötésszám, természetesen a számlákon sem kell szerepeltetni azt.)

 Fenti intézkedéseinket 2010. július 1-i hatállyal, de 1 hónapos türelmi idővel szeretnénk bevezetni. Ezen átmeneti időszak alatt kollégáink a késve, vagy hiányos adattartalommal, esetleg csak papír alapon beérkező számlák esetén felhívják figyelmüket a problémákra, de a számlákat cégünk befogadja, azok fizetési határidejét a korábbi módon veszi figyelembe. 2010. augusztus 1-ét követően azonban csak azokat a számlákat áll módunkban befogadni, melyeken szerepel a megrendelésünk kötésszáma, illetve a késedelmesen vagy csak papír alapon beérkező számlák esetében fizetési határidő megállapítása a fent rögzített módon történik majd.

 Amennyiben az Önök számlázási rendszere alkalmas az APEH által elfogadott elektronikus számlák kiállítására, úgy cégünk nem ragaszkodik a papíralapú bizonylatok használatához. Ha át kívánnának állni tisztán elektronikus számlázásra, kérem jelezzék ezen igényüket a  szamla@interpress.eu e-mail címre, hogy ez ügyben egyeztethessünk Önökkel.