Az INTERPRESS Külkereskedelmi Kft. együttműködik az Forest Stewardship Council-lal (bejegyezve Oaxaca, Mexico), vagy leány- illetve társvállalataival (továbbiakban FSC) annak tagjaként vagy szerződött partnereként.

Az” FSC POL 01-004 Az FSC irányelve szervezetekkel való együttműködéséről” tárgyában

 Az INTERPRESS Külkereskedelmi Kft. együttműködik az Forest Stewardship Council-lal (bejegyezve Oaxaca, Mexico), vagy leány- illetve társvállalataival (továbbiakban FSC) annak tagjaként vagy szerződött partnereként. Az aláíró szervezet ezennel kijelenti, hogy elolvasta és megértette „Az FSC irányelvét a szervezetekkel való együttműködéséről”-t, ahogy az a www.fsc.org oldalon megjelent. Ez az irányelv az FSC álláspontját rögzíti az FSC-vel kapcsolatban álló, vagy kapcsolatba kerülni kívánó szervezetek vagy személyek által folytatott elfogadhatatlan tevékenységgel kapcsolatban, valamint a kapcsolat megszüntetésének módját.

 A fentiek fényében a Szervezet kifejezetten elfogadja, hogy sem most, sem a jövőben, amíg a kapcsolata az FSC-vel fennáll, sem közvetlenül, sem közvetve nem vesz részt az alábbi elfogadhatatlan tevékenységekben:

a) Illegális fakitermelés, illetve erdei- vagy fatermékek illegális kereskedelme;
b) A hagyományos és az emberi jogok megsértése az erdészeti műveletek során;
c) Jelentős természetvédelmi értékek pusztítása az erdészeti műveletek során;
d) Erdők jelentős mértékű átalakítása ültetvénnyé vagy nem erdőművelésű területté;
e) Genetikailag módosított szervezetek használata az erdészeti műveletek során;
f) Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) egyezmények megszegése a munka világára
vonatkozó alapvető elvekről és jogokról szóló ILO nyilatkozatban (1998) leírtak szerint.